Rượu Rồng linh vật - Thăng Long Thịnh Vượng - ROYAL UMESHU GOLD 23K

Rượu Rồng linh vật - Thăng Long Thịnh Vượng - ROYAL UMESHU GOLD 23K